Links


Sacro Convento og Basilica di San Francesco, Franciskanerordenens moderkloster og Frans' gravkirke.
http://www.sanfrancescoassisi.org

Hovedhjemmesiden for Frati Minori Conventuali - OFM Conv.
http://www.ofmconv.org/
 
Franciscan Sisters and Friars of the Atonement, i Assisi kaldet De Amerikanske Søstre.
http://www.graymoor.org

Centro Pro Unione
, centeret for økumeni i Rom, som drives af Franciscan Friars of the Atonement.
http://www.prounione.urbe.it

Suore di Santa Brigida di Svezia, i Assisi kaldet De Svenske Søstre.
http://www.brigidine.org
 
Birgitte Lystlund, åndeligt inspireret kunstner i Jylland, Danmark. Dansk samarbejdspartner omkring kurser og arrangementer i Danmark.

Lemuel Books, forlaget der har udgivet bogen "Maximilian Kolbe - glem ikke kærligheden" samt øvrige esoteriske og spirituelle bøger.
http://lemuelbooks.com
 
Lissie Lundh, forfatter, som har skrevet bogen "Clara af Assisi - fattigdommens mystiker" og andre spirituelle bøger om store kristne mystikere:
 
Livets Hus v/Ulla og Per Sørensen, alternativt behandlingscenter i Jylland, Danmark. 
 
Maria hus, v/Mariann Liv Thomsen, spirituelt center i Danmark og dansk samarbejdspartner.
http://www.maria-hus.dk/
 
Den Gyldne Cirkel, åndeligt uddannelsescenter i Danmark.
http://www.dengyldnecirkel.dk/da/

Webansvarlig:

Webkonsulenter, v/Hans Christian Hansen