Bente Wolf, franciskansk lægsøster

profilhead_bente

Bente Wolf er født i Danmark i 1952. Hun tilbragte sin barndom og ungdom i en helt almindelig dansk - ikke specielt religiøs - kernefamilie med mor, far og to søstre under de kærlige og trygge vilkår, som vi er så privilegerede at have i den vestlige del af verden i vor tid. Allerede i barndommen gav en åndelig længsel sig udtryk i perioder med megen indadvendthed i kontakt med engleriget og i nogle for familien overraskende længselstårer, når de deltog i julens og andre højtiders gudstjenester. Et af de eksistentielle spørgsmål som barn blev, hvorfor der var så megen lidelse på Jorden, og det gav mange tanker om, hvordan hun kunne hjælpe de fattige børn i Afrika. Måske hun kunne sende dem sine yndlingsmadder med leverpostej?

Efter en uddannelse som engelsk/tysk korrespondent og efterfølgende videreuddannelse inden for bl.a. økonomi, regnskab og ledelse startede et "verdsligt" karriereforløb i advokatbranchen, der i en række år betød krævende og vellønnede stillinger som korrespondent og senere som administrations- og personalechef. 

Samtidigt giftede hun sig og fik en søn, der i dag er voksen. Nogle personlige kriser i disse år med ægteskab og lille familie satte sideløbende med det aktive ydre virke skub i en proces med dybere overgivelse til Gud, hvor hun fik hjælp i forskellige spirituelle traditioner. Hun uddannede sig som psykoterapeut med spirituel overbygning, og begyndte fra 1995 at arbejde som sådan. Samtidigt søgte hun fortsat videre, bl.a. på kursusophold på Findhorn i Skotland og på Vækstcentret i Nørre Snede. I 1996 startede en dybere overgivelse under flere uddannelser i Den Gyldne Cirkel i Frederiksværk. 

I 1999 tog Bente Wolf på sit første ophold i Assisi - et ophold, som kom til at betyde radikale ændringer i livsvejen, der gradvist drejede ind på den egentlige, åndelige livsopgave. Hun var "kommet hjem" i en opgave, der gav hende en forståelse af, at Gud nu kunne bruge hende til at gøre en større forskel end hidtil i livsforløbet. I årene 1999-2001 fulgte mange ophold i Assisi af stadigt længere varighed, og i 2001 begyndte hun at arbejde frivilligt for franciskanermunken Pater Max Mizzi i hans økumeniske og interreligiøse dialogmission i Assisi. I sommeren 2003 slap hun størstedelen af sine materielle ejendele i Danmark og flyttede til Assisi, hvor hun i dag bor i en lille lejlighed midt i Assisi med storslået udsigt over den smukke dal for foden af bjerget.

Mødet med Assisi, Frans, Klara og den franciskanske spiritualitet bragte Bente Wolf ind i en dybere søgen i den indre Kristendom og den kristne mystik. I 2002 valgte hun at blive optaget i Den Katolske Kirke efter et 1-årigt introduktionsforløb hos franciskanerne i Roskilde. Samtidigt blev hun optaget som franciskansk lægsøster i en orden af franciskanersøstre og -brødre - Franciscan Sisters and Friars of the Atonement med moderkloster i Graymoor nær New York. Ordenen har klostre også i Assisi.

Bente Wolf og Pater Max Mizzi fortsatte deres nære samarbejde omkring hans økumeniske og interreligiøse fredsmission, samtidigt med at de varetog forskellige beslægtede aktiviteter, indtil hans overgang i marts 2008. ASSISI MISSION fortsætter sine aktiviteter i Assisi og udlandet og arbejder i dag sammen med andre Franciskanerbrødre og -søstre i Assisi, som det fremgår her af hjemmesiden.

Under "artikler" er publiceret Bente Wolfs beskrivelse af hendes første 7 år i Assisi. Artiklen hedder "Med Gud i Assisi". Den kan åbnes ved at klikke her: