CEFID – Centro Francescano Internazionale per il Dialogo

 profilhead CEFID

CEFID (Centro Francescano Internazionale per il Dialogo) blev stiftet i 1989 som frugten af Franciskanerbrødrene OFM Conv.’s mangeårige arbejde inden for økumenisk og interreligiøs dialog. Missionen arbejder for kristen enhed (økumeni) og for at fremme ”the Spirit of Assisi” (interreligiøs dialog) i fodsporene på Frans.

Før stiftelsen af CEFID eksisterede den økumeniske dialog allerede på Sacro Convento. Pater Max Mizzi blev i 1972 valgt som den første leder af Det Økumeniske Center på Sacro Convento, men allerede før stiftelsen af dette center og dermed formaliseringen af missionen var flere brødre i gang med venskabelig dialog med ikke-katolske pilgrimme, som besøgte Basilica di San Francesco og Frans’ grav i basilikaens krypt. Et eksempel herpå er den hollandske broder, Felice Spee (1853-1916), den tyske broder Gerhard Ruf (1927-2008) og den i Danmark så kendte digter, der konverterede til katolicismen, Johannes Jørgensen (1866-1956), som skrev den anerkendte biografi om Frans (Den Hellig Frans af Assisi).

En af de sværeste perioder i historien var da Fr. Michele Todde (1882-1972) risikerede sit liv ved at redde jøder fra deportering til nazi-koncentrationslejre i tiden 1943-1944, hvor Nazi-tyskland havde besat Italien og Assisi. Han fik sammen med en sekulær præst fra Assisi, Don Ardo Brunazzi, en hædersbevisning for indsatsen for at redde de jøder, der nåede at flygte til Assisi, inden de blev deporteret.

Den smukke historie om Assisis rolle under 2. Verdenskrig kan læses i et Assisi-Nyt fra 2007, link:

https://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2007_02_februar.pdf

Pater Max Mizzi (1930-2008) var blandt de mest kendte og værdsatte figurer inden for økumenisk og interreligiøs dialog. Hans mission startede allerede i 1960 med anglikanerne fra England og senere med lutheranere fra Skandinavien. Fra begyndelsen af sin dialog-mission arrangerede Pater Mizzi hvert år aktiviteter i Assisi, mødte utallige grupper fra forskellige religioner og traditioner, og han drog af sted på talrige rejser, der bragte ham til mange lande på alle kontinenter, hvor han deltog som en af hovedtalerne i møder på nationalt og internationalt niveau og lærte tidens store personligheder inden for politik, videnskab og religion at kende.

I bevidstheden om, at Assisi er “byen for dialog” føler ordenen sig fortsat kaldet til at fremme “the Spirit of Assisi” i fortsættelse af Frans’ vision og ønske om, at hele skabelsen lever i et broder-/søsterskab.

På generalkapitlet i oktober 2007, hvor Padre Silvestro Bejan, blev udnævnt som ordenens generaldelegerede for økumenisk og interreligiøs dialog, fremhævedes dialogen med Islam som særlig vigtig i vor tid, ligesom det er en hovedopgave for CEFID at uddanne alle brødre til at varetage økumenisk og interreligiøs dialog i ”the Spirit of Assisi”. Endvidere arbejder CEFID sammen med andre økumeniske og interreligiøse centre i ordenen, med Vatikanet og med andre kristne kirker og religioner for at fremme dialog gennem møder, bønspraksis, rundbords-samtaler og konferencer, ligesom velkomsten af ikke-katolske pilgrimme, som kaldes til Assisi, er et betydningsfuldt område for dialog.

Assisi Mission har siden 2001 givet støtte til Ordenens økumeniske og interreligiøse dialogmission, og denne støtte har fortsat høj prioritet. Siden 2010 har alle Assisi Missions retræter i Assisi været afholdt på CEFID, hvor alle deltagere er meget glade og taknemmelige for at bo på grund af centerets fred, stilhed, skønhed og smukke vibrationer. Det var også på CEFID, at Bente Wolfs og Pater Mizzis samarbejde, som startede i 2001, foldede sig ud i en modtagelse af talrige grupper fra hele verden til møder med dialog, foredrag, messer, bønner og meditationer. Fra 2004 til 2008 fandt aktiviteterne sted på Sacro Convento.

Tilmeld nyhedsbrev

Slå venligst javascript til for at udfylde denne formular