De Amerikanske Søstre og Brødre

profilhead_amsoes
 
The Franciscan Sisters of the Atonement, i Assisi kaldet De Amerikanske Søstre, er en af de franciskanske nonnekongregationer, der har kloster i Assisi. Ordenen, som består også af en mandlig gren, The Franciscan Friars of the Atonement, er relativt ung sammenlignet med mange af de øvrige franciskanske ordener. 

I slutningen af 1800-tallet levede i USA to mennesker, hvis religiøse kald førte til, at de sammen blev stiftere af denne franciskanske ordensgren af Atonement-søstre og -brødre. Lurana White og Paul Wattson tilhørte begge Den Anglikanske Kirke, hun som nonne, han som præst. De blev ført sammen af deres fælles længsel efter et religiøst fællesskab, hvis medlemmer offentligt praktiserede løftet om et liv i fattigdom ifølge den franciskanske tradition. Efter en del brevveksling mødtes de og indgik den pagt med Gud og hinanden at stifte Atonement-samfundet. Men hvor begynde? Lurana White kendte til et sted nær New York, kaldet Graymoor, og da Paul Wattson så det lille kapel og faldefærdige hus i den dengang ubeboede og vilde ødemark, var han straks begejstret. Her kunne et liv i fattigdom leves! I 1898 flyttede begge stiftere med nogle ledsagere til Graymoor under fattige og meget vanskelige vilkår, og det lille ordenssamfund begyndte at omsætte idealerne til handling. I de første år var det målet at overbevise anglikanere om, at de igen burde slutte sig til Den Romersk-Katolske Kirke af hensyn til kristen enhed og mission. Dette blev naturligvis ikke mødt med begejstring overalt i den anglikanske verden, og da flere velgørere derfor faldt fra, måtte Lurana White sammen med sine ledsagende nonner i perioder rejse til New York for at tigge ved indgangen til undergrunds-stationerne.

Efter nogle år fyldt med spirituelle pinsler og kvaler besluttede Fader Paul og Søster Lurana sig i 1909 til sammen med deres ledsagere at lade sig optage i Den Katolske Kirke, som den første samlede gruppe af konvertitter efter reformationen. Ordenens dedikation til arbejde for enhed under inspiration fra Johannes Evangeliet: "That all may be one. That the world may believe" (Johs. 17, 23) fortsatte i de kommende år. Fader Pauls pionerindsats i forbindelse med bønsugen for kristen enhed, d. 18.-25. januar bar hurtigt frugt, da den blev godkendt af Pave Pius X i 1910 (se under økumeni med yderligere beskrivelse af Fader Paul).

Efter optagelsen i Den Katolske Kirke begyndte ordenen at sprede sig ud til flere lande. I dag har søstrene klostre med sociale missioner og gæstehuse i USA, Canada, Italien, Japan og Brasilien, mens brødrene har sociale, økumeniske og pastorale kald i USA, Canada, England, Italien, Japan og Filippinerne. I Rom driver brødrene et meget anerkendt center for økumeni "Centro pro Unione", hvor de tilbyder undervisning, afholder kongresser og møder, og har publikationer, ligesom både brødre og søstre fortsat er særdeles aktive i forbindelse med bønsugen for kristen enhed.

I 1931 købte søstrene en nedlagt ejendom i Assisi, og her har de 4 søstre fra USA, Canada og Italien i dag et af de bedst beliggende klostre inde i selve Assisi - lige ovenfor Klaras Gravkirke, hvor en smuk gæsteafdeling i den store, frodige have gør, at større grupper må booke sig ind år i forvejen for at få plads. I De Amerikanske Søstres gæsteafdeling "Saint Anthony's Guest House" i Assisi modtages pilgrimme fra alle traditioner i Frans' og Klaras ånd med varme, glæde og åbenhed.

Foruden denne mission med at modtage pilgrimme i Assisi er søstrene engageret i økumeniske og interreligiøse aktiviteter i bispedømmet for Assisi-Norcera Umbra-Gualdo Tadino. Søster Alessandra, sa, er bispedømmets delegerede for økumeni og dialog og deltager i møder både på nationalt og internationalt plan.

I 2006 købte brødrene et hus i Assisi, der ligger tæt på søstrenes kloster og gæstehus og tæt på Klaras gravkirke. Efter en større istandsættelse viste de i begyndelse af 2007 med glæde og stolthed deres nye hus frem, der med sin store, smukke have og husets gode rum kan danne rammen om mange aktiviteter, herunder interreligiøse og økumeniske. Brødrenes hus i Assisi tjener som noviciat - uddannelsessted for de unge brødre, der er på vej til at aflægge klosterløfterne - ligesom de har en ide om at tilbyde åndeligt søgende mænd at komme på en retræte hos dem for at deltage i det kontemplative franciskanske bønsliv.

For de pilgrimme, der ikke behersker italiensk, er det i Assisi, hvor næsten alle brødre og søstre kun er italiensktalende, endvidere en stor gave at have disse to kommuniteter, idet alle brødre og søstre også er engelsktalende.

Bente Wolf er lægsøster til "The Franciscan Sisters of the Atonement" i Assisi og også en anden italiensk kvinde har for nyligt tilsluttet sig ordenen i Assisi som lægsøster.

Links til De Amerikanske Søstre: 

Franciscan Sisters of the Atonement, i Assisi kaldet De Amerikanske Søstre.
 
Franciscan Friars of the Atonement, i Assisi kaldet Atonement-brødrene.

Centro Pro Unione, centeret for økumeni i Rom, som drives af Franciscan Friars of the Atonement.

Tilmeld nyhedsbrev

Slå venligst javascript til for at udfylde denne formular