Pater Max Mizzi OFM Conv., franciskanermunk - 28.10.1930 - 03.03.2008

profilhead_max

Pater Max Mizzi blev født på Malta i 1930 som ældste barn i en søskendeflok på syv. Han voksede op i et meget kærligt og spirituelt hjem i de meget små kår, som var almindelige i førkrigstiden. Da 2. verdenskrig brød ud i 1940 blev kårene endnu ringere, idet Malta som britisk kronkoloni og vigtigste flådebase i Middelhavet gennem hele krigen blev bombet nat og dag af de tyske og italienske styrker. Pater Mizzis familie måtte sammen med mange andre maltesiske familier på flugt, de oplevede sult og de turbulente vilkår, der prægede hele den maltesiske befolkning igennem de 5 svære år. Krigen efterlod et dybt indtryk på den unge dreng, og kort efter dens afslutning trådte han - kun 16 år gammel - ind i Franciskanerordenen. Pater Mizzi påbegyndte sin træning som postulant og novice, aflagde de 3 klosterløfter om et liv i fattigdom, lydighed og cølibat samtidigt med, at han studerede til præst. Han tjente som præst og franciskanerbror på Malta indtil 1959, hvor han af ordenens øverste, generalministeren i Rom, blev kaldt til Assisi for at være leder af de unge novicer, som var under træning til en optagelse i ordenen. 

Kort efter Pater Mizzis ankomst til Assisi begyndte han sideløbende med sin gerning som novicemaster på nogle aktiviteter, som skulle vise sig at blive hans egentlige mission og livsværk. I 1960 mødte han på gaden i Assisi nogle franciskanerbrødre. Han kendte ikke deres klædning, og spurgte dem, hvor de kom fra. Til hans overraskelse viste det sig, at de var franciskanerne fra Den Anglikanske Kirke, og de hørte altså ikke til Den Katolske Kirke som alle øvrige ordener, inklusive de øvrige franciskanerordener, gør det. Pater Mizzi anede på det tidspunkt ikke, at der fandtes ordensbrødre uden for Den Katolske Kirke, men en dialog og et senere venskab opstod mellem ham og disse anglikanske brødre. I 1960 var et sådant møde højst usædvanligt, for efter bruddet mellem Rom og Den Ortodokse Kirke i år 1000 og senere under reformationen i 1500-tallet, hvor de reformerte kirker skilte sig ud fra Rom, var der endnu ingen officiel tilnærmelse og dialog mellem de mange kristne kirker. I alle disse århundreder levede de adskilt præget af krige, konflikter, separatisme, fordomme og manglende viden om hinanden.

Det 2. Vatikanerkoncil i årene 1962-1965 kom bl.a. til at betyde en afslutning på dette århundredegamle skisma mellem de kristne kirker, og et nyt begreb - økumeni, dvs. arbejdet for kristen enhed - så dagens lys. Pater Mizzis pioneraktiviteter foldede sig nu stadigt mere ud via mange møder i Assisi og nu også rejser til de "reformerte" lande, især i starten England, Danmark, Sverige og Norge.

I 1973 startede Pater Mizzi i Assisi en dialog med de øvrige verdensreligioner, bl.a. Buddhismen, Hinduismen, Shinto, Jødedommen og Islam. Dette var om end endnu mere usædvanligt end dialogen mellem de kristne kirker, der dog i det mindste var funderet på den fælles Bibel og på Jesu lære i Det Nye Testamente. Pater Mizzi var aktiv som medarrangør af det efterfølgende historiske møde i Assisi d. 27. oktober 1986, hvor Pave Johannes Paul II inviterede religiøse ledere fra alle Jordens større religioner til Assisi for at bede for fred sammen. Fredsmødet kom til at betyde et gennembrud for den aktivitet, der i dag på alle niveauer blomster under navnet interreligiøs dialog, og begrebet "the Sprit of Assisi" blev født. Pave Johannes Paul II var den første, der udtalte de ord, der i dag er kendt over hele verden om den særlige ånd i Assisi, der fremmer enhed og broder-/søsterskab i den menneskelige familie.

Utallige møder og konferencer mellem ledere for Jordens forskellige kulturer og religioner er afholdt siden det historiske fredsmøde i 1986, og Pater Mizzi påbegyndte sine mange rejser rundt til møderne i mange lande på alle kontinenter, bl.a. Indien, Japan, Nepal, Singapore, Filippinerne og Australien i øst og Afrika, Mellemøsten, Nord- og Sydamerika, Rusland samt fortsat Europa og de østeuropæiske stater i vest.

Som en anerkendelse af sin fredsmission modtog Pater Mizzi hædersbevisninger fra flere sider og blandt dem er: I 1976 modtog han af Pave Paul VI jubilæumsmedaljen for sit økumeniske arbejde med unge mennesker. I 1978 fik han tildelt Augustins Kors af Ærkebiskoppen af Canterbury for sit arbejde med dialog med Den Anglikanske Kirke. I 1999 fik han af Maltas præsident ordenen "Member of the National Order of Merit". I 2001 blev han æresdoktor ved Texas Christian Universitet, og siden 1999 var han nomineret til Nobels Fredspris.

På baggrund af Pater Mizzis aktiviteter grundlagde Franciskanerordenens Generalkapitel i 1972 i Assisi "Centro Francescano di Apostolato Ecumenico" og i 1989 "CEFID", det internationale franciskanske center for dialog. Pater Mizzi var ordenens generaldelegerede for økumeni og interreligiøs dialog fra 1990 til 2003.

Fra 2004 udgik Pater Mizzis økumeniske og interreligiøse aktiviteter fra Sacro Convento i Assisi (Franciskanerordenens moderkloster ved Frans' grav), hvor han var delegeret for økumeni og interreligiøs dialog for Basilica di San Francesco og Sacro Convento. I 2002 blev Pater Mizzi alvorligt syg. På trods af 4 store operationer og efterfølgende medicinsk behandling i de følgende år arbejdede han dedikeret og utrætteligt med sin store fredsmission lige indtil sin overgang d. 3. marts 2008. I sine 77 års jordiske virke gjorde han med sin ydmyghed, enkelthed og store evne for medfølende og favnende kærlighed et uudsletteligt indtryk på tusinder af mennesker over hele jorden. Mange er de, som efter hans død er gået ind i sorgprocesser.

Men fra de åndelige riger af uendelig kærlighed og visdom, hvor hans sjæl nu befinder sig frigjort fra en træt, smertende fysisk krop, strømmer den medfølende, favnende kærlighed i en fornyet dybde og intensitet for at fremme Guds plan med at skabe den menneskelige families enhed. Pater Mizzis velsignelse og støtte strømmer fortsat til ASSISI MISSION og naturligvis til alle, der dedikerer sig til at fremme fred og kærlighed på jorden, for som Pater Mizzi udtrykte det, mens han fortsat virkede i sin fysiske krop: "Det handler bare om at elske" og "Gud elsker dig. Ikke fordi du er god, men fordi han er det".

ÆRET VÆRE PATER MAX MIZZIS MINDE

Her kan du åbne for ASSISI MISSION's meddelelse om Pater Mizzis overgang
 
Her kan du åbne for ASSISI MISSION's nyhedsbrev med beskrivelse af Pater Mizzis begravelse
 
Her kan du åbne for ASSISI MISSION's nyhedsbrev med beskrivelse af de to bøger af Pater Mizzi, som blev udgivet i 2013 ....